cavus-petrol

Çavuş Petrol

Alpet Petrol; özellikle motorin yakıtta çok kolay olan suiistimalleri önlemek için tüm ürünlerini laboratuarlarda düzenli olarak tahlil ettirip müşterilerine sunmaktadır. Müşterilerimizin motorin talepleri direk ALPET’den temin edilmekte olup, araçla rımız orijinal ALPET mührü, ürün teslim fişi, kantar fişi ve ürün analiz raporu ile birlikte teslim adresine sevk edilmektedir.