Dau-Sen-3lü

DAÜ-SEN

Client: 2017

Sendikamız 1984 yılında çalışanların haklarının korunması amacı ile o zamanki adıyla Yüksek Teknojisi Enstitüsünün (YTE) tüm çalışanlarını kapsayan bir örgüt olarak Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çalışanları Sendikası adıyla kuruldu. Kuruluş çalışmalarında 30-40 kişilik bir grup etkin rol oynadı. YTE’de çalışmakta olan bir grup çalışan, 1980 dönemi sonrasının Türkiye’ sinden adaya gelen toplumsal bilinci yuksek, örgütlü mücadeleye inanan belli bir kesim ve İngiltere’ den gelen bilinçli bir kesim biraraya gelerek mücadeleye başladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 1986 yılında kurulması ile 1987 yılı Şubat ayında yapılan Genel Kurul toplantısında sendikanın ismi Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları Sendikası olarak değiştirildi. İşçi ve Yönetsel personelin sendikalarının ayrı olması gerektiği ve akademik personelin sorunlarının farklı olduğu görüşünün ağır basması sonucu 1992 Şubat ayında yapılan Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile örgütlü mücadeleye akademik personel sendikası olarak devam edilmesi kararı alındı. Sendikanın ismi de Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) olarak değiştirildi.

2004 yılı ve izleyen yıllar DAÜ-SEN için önemli bir büyümenin gerçekleştiği bir dönem oldu. O yıllara kadar üye sayısı az, sol görüşlü insanların yoğun olarak bir araya geldiği ve mücadele ettiği bir sendika iken, dönemin sendika yöneticileri sendikanın emek birliği sendikası olduğu ve bu ortak ilkede buluşan her türlü görüşten akademisyenin DAÜ-SEN’de buluşması gerektiği düşüncesiyle bir açılım yaptı. Bu açılım üniversitede çalışan akademisyenlerden karşılık buldu ve üye sayısı o dönemde dört kat artarak 700’e ulaştı.